img Košík

Názov
Množstvo
Cena bez DPH
Celkom s DPH
CELKOM bez DPH
CELKOM s DPH
0,00 EUR
0,00 EUR
Spôsob dopravy
 
Spôsob platby
+5,50 EUR
+4,50 EUR
+16,00 EUR
+6,50 EUR
0 EUR
+2,00 EUR
0 EUR
0 EUR
 
Odberateľ si záväzne objednáva predmet plnenia uvedený vyššie za uvedených dodacích a platobných podmienok, zaväzuje sa ho zaplatiť a odobrať. Odberateľ potvrdzuje, že bol zoznámený s Obchodnými podmienkami a súhlasí, že takto vzniknutý záväzkový vzťah sa nimi bude riadiť.
YThlZGFmM